Lečenje raka prostate

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj

NA KOJI NAČIN SE LEČI

Najadekvatnija strategija lečenja zavisi od detaljne analize specijaliste, te zdravstvenog stanja bolesnika i karakteristika oboljenja.

KAKO SE KLASIFIKUJU STRATEGIJE LEČENJA?

  • Kurativna strategija se koristi za izlečenje bolesti
  • Dugoročna strategija se koristi za praćenje razvoja bolesti tokom vremena.
  • Palijativna strategija se koristi za smanjenje ili otklanjanje simptoma izazvanih napredovanjem bolesti.

Treba napraviti razliku između posmatranja i aktivnog lečenja. U prvom slučaju, odluka je da se ne primenjuje bilo koji oblik terapije i da se obavljaju česte kontrole kako bi se razvoj bolesti držao pod kontrolom i, po potrebi, izmenio terapijski pristup. Tokom aktivnog praćenja, lekar prati tumor i njegov rast na osnovu strogog plana zakazivanja pregleda. Tokom svake posete lekaru, obavlja se nekoliko pregleda.

Cilj je da se započne aktivno lečenja ako se jave znaci napredovanja bolesti. Aktivno praćenje je način lečenja lokalizovanog raka prostate sa niskim Gleason rezultatom. Ako imate lokalno uznapredovali rak prostate, preporučuju se drugi načini lečenja. U fazi „opreznog čekanja” lekar zakazuje redovne preglede kako bi pratio Vaše zdravstveno stanje i preporučio druge načine lečenja kada se pojave simptomi. Ovaj način lečenja se obično preporučuje kada pacijent nije dobar kandidat za radikalnu prostatektomiju, radioterapiju ili hormonsku terapiju, pri čemu starosna dob ili drugi zdravstveni problemi mogu otežati ili odložiti primenu navedenih metoda lečenja.

Ovaj način lečenja ne treba da se posmatra kao rezervna varijanta, naprotiv, često se uzima u obzir, naročito kod pacijenata koji imaju blago agresivnu bolest, potencijalno indolentnu i niskog rizika. Ovaj izbor se takođe može primeniti kod pacijenata, posebno starijih, koji imaju i teške bolesti i lošu prognozu. S druge strane, opcije dostupne u različitim aktivnim načinima lečenja variraju i podrazumevaju hirurški zahvat, radioterapiju, hormonsku terapiju, hemioterapiju i, na kraju, dostupnost novih terapija što je rezultat stalnih  istraživanja u ovoj oblast.

 

Prikaži više