Radioterapija

Podeli putem e-pošte
Preuzmi
Štampaj

Visokoenergetsko zračenje koje se koristi za uništavanje ćelija raka, uz očuvanje zdravog tkiva. Postoje 2 vrste radioterapije u lečenju raka prostate

  • teleradioterapija (radioterapija spoljašnjim snopovima)
  • brahiterapija

Teleradioterapija (radioterapija spoljašnjim snopovima)

CEE_PC_treatment_03
Stock photo. Posed by model.

Terapija zračenja spoljašnjim snopom obavlja se pomoću uređaja koji se naziva linearni akcelerator, i koji proizvodi rendgenske zrake koji deluje na prostatu i uništavaju ćelije raka; to može da bude opcija za lečenje pacijenata sa rakom prostate nezavisno od kategorije rizika. Na koji način se utvrđuje cilj? Radiolog podvrgava pacijenta CT snimanju (kompjuterizovana tomografija) trbuha, koje se naziva centriranje, što omogućava da se oblast koju treba ozračiti precizno lokalizuje, identifikujući ćelije raka uz istovremenu zaštitu zdravih organa.

Zatim sledi veoma važna faza, a to je planiranje načina lečenja: lični plan koji je prilagođen pacijentu i koji će zaštititi organe izložene riziku, kao što su rektum, bešika, glava bitnih kostiju i creva, koji moraju da se zaštite od zračenja. Najčešći tretmani su trodimenzionalna konformalna radioterapija (3D-CRT) i radioterapija snopovima promenljivog intenziteta (IMRT). Cilj je da se oblikuje ozračeni volumen tačno prema obliku prostate omogućavajući maksimalnu zaštitu susednih organa.

Zatim postoji i radioterapija vođena slikama (IGRT), koja obezbeđuje veću preciznost lečenja.

Brahiterapija

Ovaj oblik radioterapije podrazumeva ubacivanje male količine radioaktivnih izvora (zrnca) operativnim zahvatom direktno u prostatu. Ova strategija se najviše primenjuje za pacijente sa niskim stepenom rizika, dok se pacijenti sa srednjim rizikom obično podvrgavaju teleterapiji ili hormonskoj terapiji.

Izvori mogu da budu:

  • Trajni: mala zrnca joda ili paladijuma se ubacuju u prostatu i ne uklanjaju se;
  • Privremeni: izvori iridijuma se ubacuju u prostatu u količini koja zavisi od plana lečenja; oni se postepeno uklanjaju.

Radioterapija i neželjena dejstva

Nakon sprovedene radioterapije, pacijent dolazi na periodične preglede kako bi se pratilo postojanje mogućih neželjenih dejstava i vrednosti PSA.

Prikaži više