Suočavanje sa rakom je za većinu ljudi događaj koji menja život. Za mnoge je to vreme kada žaljenje postaje prošlost i postavljaju se novi prioriteti. Bez obzira koje odluke donosite po pitanju lečenja raka, budite sigurni da uvek na raspolaganju imate podršku u toku lečenja. Ovaj deo sadrži informacije o svakodnevnom životu i načinu kako da se borite sa bolešću.