Prva poseta

  • Kada otići kod lekara?

    Kada otići kod lekara?

    Prva poseta ne mora biti psihologu ili psihijatru. Lekarske savete možete tražiti od lekara opšte prakse, naročito u slučaju neodređenih simptoma, kao što su osećaj napetosti, nervoza, razdražljivost, glavobolje, bolovi u mišićima i stomaku, slabost, gubitak energije, smanjeni apetit, problem sa spavanjem, drhtanje mišića, ubrzan rad srca, osećaj opšte slabosti, problem sa koncentracijom i pamćenjem, anksioznost, strah, neraspoloženost.

    Podeli putem e-pošte
    Preuzmi
    Štampaj
  • Poseta psihologu ili psihijatru

    Poseta psihologu ili psihijatru

    Pregled može obuhvatiti dijagnostiku ličnosti da bi se utvrdili stalni obrasci reakcija na spoljne događaje i unutrašnja iskustva, što su obrasci koji ometaju prilagođavanje i suočavanje sa životnim poteškoćama, kao i rešavanje konfliktnih međuljudskih situacija. Takođe se dijagnostikuju načini savladavanja stresa, psihološki odbrambeni mehanizmi, slika o sebi i procena sebe kao značajan izvor, koji je od pomoći kada se izlazi na kraj sa teškim situacijama. Važno je naučiti emocionalne odnose u porodici iz koje potiče i traumatična iskustva iz detinjstva i odraslog doba.

    Podeli putem e-pošte
    Preuzmi
    Štampaj
  • Dijagnoza i metode lečenja

    Dijagnoza i metode lečenja

    Lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (lekar opšte prakse, psihijatar) dijagnostikuje uzroke različitih osećaja. Lekar postavlja pitanja o porodičnim i životnim situacijama pacijenta, o izvorima njegovog/njenog stresa i detaljno ispituje telesno stanje. Ako je potrebno, lekar upućuje na dodatna testiranja (laboratorijske analize krvi i urina, možda i hormona, rendgen, EKG i drugo).

    Podeli putem e-pošte
    Preuzmi
    Štampaj
  • Kada je potrebna hospitalizacija?

    Kada je potrebna hospitalizacija?

    Veći deo lečenja se sprovodi van bolnice, najčešće kod kuće, sa porodicom.

    Podeli putem e-pošte
    Preuzmi
    Štampaj