5. srečanje Network4Health za srednjo in vzhodno Evropo, Bukarešta, 30. - 31. maj 2019

Pošlji po emailu
Shrani
Natisni

Z željo še naprej podpirati zagovorništvo bolnikov in tesno sodelovanje organizacij iz naše regije, ki predstavljajo bolnike s KLL in diseminiranim plazmocitomom, je Janssen gostil že 5. srečanje CEE Network4Health v Bukarešti.

Družba Janssen je 30. - 31. maja 2019 v Bukarešti uspešno organizirala 5. srečanje organizacij bolnikov Network4Health za srednjo in vzhodno Evropo. Srečanja so se udeležili zastopniki uglednih organizacij za zagovorništvo bolnikov iz srednje in vzhodne Evrope (Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije), ki se ukvarjajo z zastopanjem bolnikov in se zavzemajo za njihove potrebe. Pester program dvodnevnega srečanja so sooblikovali zagovorniki bolnikov, dejavni v mreži držav srednje in vzhodne Evrope na področju hematologije, in predstavniki družbe Janssen odgovorni za področje dela z bolniki in njihovimi zagovorniki .

Zagovorniki bolnikov so razpravljali o vsebinah s katerimi se srečujejo. Potrdili so, da je za zagotavljanje optimalnega in učinkovitega zdravstvenega varstva, ki je dostopno vsem pomoči potrebnim bolnikom, nujno sodelovanje vseh deležnikov. Organizirana je bila delavnica „Pomen pristopa, ki temelji na izidih zdravljenja - value-based healthcare”, ki jo je vodil dr. Jakub Gierczyński (PL). Namenjena je bila spoznavanju zdravstvenih politik in potreb na regionalni ravni v srednji in vzhodni Evropi. Drugi dan srečanja je potekala razprava o rezultatih projekta, ki je bil izveden na podlagi pobude bolnikov. V sklopu projekta se je preverjala možnost sodelovanja v regiji in zagotavljanja učinkovitega zdravljenja hematoloških bolnikov, in da se v proces čim prej vključi tudi glas bolnikov. Razprava z zastopniki bolnikov in strokovnjakoma dr. Markom Molnarjem in Noro Pall (oba iz Madžarske) je zagotovila globlje razumevanje osnutka poročila o primerljivih čezmejnih zdravstvenih podatkih, obogatenih z informacijami, ki so jih zagotovili bolniki. Rezultati projekta Analiza pomanjkljivosti na področju hematologije v srednji in vzhodni Evropi” (s poudarkom na kronični limfocitni levkemiji in diseminiranem plazmocitomu), ki so bili predstavljeni, prikazujejo resnično sliko stanja zdravstvenega varstva v naši regiji in so pomembna podlaga za naslednje korake vseh zainteresiranih strani ter služijo kot pomembno orodje zagovorništva.

Družba Janssen je ponosna na platformo za mreženje in pridobivanje znanja, namenjeno skupnosti zagovornikov bolnikov v srednji in vzhodni Evropi. V okviru poslanstva družbe Janssen bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali zamisli in razprave glede obravnave neizpolnjenih potreb bolnikov.

5. srečanje Network4Health za srednjo in vzhodno Evropo, 30. - 31. maj 2019, Bukarešta

Prikaži več