Opolnomočenje zagovornikov bolnikov je prednostna naloga podjetja Janssen Slovaška

Pošlji po emailu
Shrani
Natisni

Podjetje Janssen Slovaška je 30. maja 2018 pripravilo enodnevno delavnico Pot zdravila do slovaških bolnikov. Sočasno je potekalo odprtje zagovorniškega centra Janssen4Patients.

Glavni namen delavnice je bil zbrati skupine zagovornikov bolnikov s področij zdravljenja, na katerih deluje podjetje Janssen, in jim predstaviti postopke za zagotavljanje dostopnosti zdravil na slovaškem trgu. Ker so bile te informacije za večino predstavnikov društev bolnikov nove, je bil na prvi delavnici predstavljen splošen pregled postopka zagotavljanja dostopnosti zdravil na Slovaškem. Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks iz drugih evropskih držav. Delavnice se je udeležilo trinajst udeležencev iz enajstih skupin zagovornikov bolnikov.

V prvem delu delavnice sta dr. Katarína Fedorová, pravnica in predstavnica Združenja bolnikov s hematološkimi malignimi obolenji, in dr. Márk Péter Molnár, svetovalec podjetja Ideas & Solutions iz Budimpešte, predstavila pot registracije zdravil.  Ta se začne z registracijo zdravila pri Evropski agenciji za zdravila, sledita postopek registracije na nacionalni ravni in dejanski postopek povračila stroškov. Dr. Molnár je predstavil, kako ti postopki potekajo v drugih evropskih državah, in predstavljeno podkrepil s primeri, pri katerih so na postopek vplivali zagovorniki bolnikov.

V drugem delu delavnice so predstavniki bolnikov delali v skupinah. Pripraviti so morali načrt, kako z vidika organizacije bolnikov pomagati bolniku, ki čaka na povračilo stroškov zdravljenja na individualni/pavšalni podlagi, potem ko je zdravnik vložil zahtevek za pavšalno povračilo stroškov.

Udeleženci so pohvalili prijetno in sproščeno ozračje na delavnici. Zelo dobro so ocenili strokovnost govorcev in koordinatorjev ter pohvalili to, da je bila tako zapletena tema razumljivo predstavljena laični javnosti.

Bratislava, 6. junija 2018

Prikaži več