ZAKAJ JE ZNANJE POMEMBNO?

Pošlji po emailu
Shrani
Natisni

Drugi mednarodni kongres o opolnomočenju bolnikov je potekal 9. in 10. aprila v centru Poljskega olimpijskega komiteja v Varšavi. Glavni nameni te pobude so popularizirati koncept  bolnika kot partnerja, podpreti bolnike v sistemu zdravstvenega varstva in izboljšati poznavanje bolnikovih pravic. Osrednji temi letošnjega kongresa sta bili izobraževanje in podpora, ki si ju bolniki želijo od institucij ali organizacij bolnikov.

Podjetje Janssen se je Drugega mednarodnega kongresa o opolnomočenju bolnikov udeležilo z željo spodbuditi razpravo o pomenu znanja in podpore pri spoprijemanju z boleznijo. Teme javne razprave: Znanje, sodelovanje, razumevanje. Kako profesionalizirati kompetence bolnikov na individualni in sistemski ravni? Kako vzpostaviti sodelovanje na lokalni ravni ter v srednji in vzhodni Evropi?

Janssen za bolnike

Razprava se je začela z uvodnim govorom Vlatke Radić (vodje za stike z bolniki in zastopanje teh za srednjo in vzhodno Evropo pri podjetju Janssen), ki je posebej poudarila pomen znanja za boljše obvladovanje bolezni. Bolniki potrebujejo zanesljive podatke, da bi bili bolje seznanjeni in obveščeni deležniki, da bi ravnali sebi v prid in bolje sodelovali z zdravniki.

Poudarila je še, da je treba zastopnike bolnikov opolnomočiti z zagotavljanjem ustreznega znanja, ki jim bo omogočilo, da v iskanju sistemskih rešitev, ki bodo zagotovile boljše rezultate, delujejo kot partnerji, enakovredni drugim deležnikom.

V podjetju Janssen si že nekaj desetletij prizadevamo za boljšo kakovost življenja bolnikov, tako da podpiramo izboljšanje diagnostike, postopka zdravljenja in oskrbe bolnikov. JANSSEN ZA BOLNIKE je odgovor na trenutne potrebe bolnikov, med drugim na njihovo željo po znanju, ki poleg ustreznih terapevtskih področij zajema tudi zapletenost sistemov zdravstvenega varstva.

Ker je znanje pomembno

Kasneje so besedo dobili predstavniki organizacij bolnikov iz srednje- in vzhodnoevropske regije: predstavnik onkološke fundacije Alivia (Poljska) Wojciech Wiśniewski, Mira Armour iz organizacije MijelomCRO (Hrvaška) in Jana Pelouchova iz organizacije Diagnóza leukemie (Češka).

Govorniki so poudarili bistveno vlogo znanja pri zagotavljanju podpore pri spoprijemanju z boleznijo. Dobro obveščen bolnik bolje sodeluje z zdravnikom, dosledneje upošteva nasvete in se tako učinkoviteje spoprijema z boleznijo. To je bistvenega pomena zlasti pri kroničnih boleznih, kot je shizofrenija, pri kateri poznavanje bolezni odločilno vpliva na samodisciplino in učinkovitost zdravljenja. Enako velja za bolnike z rakom, ki so glede svoje bolezni in zdravljenja navadno zelo zaskrbljeni. Predstavniki organizacij bolnikov so še poudarili, da postaja sposobnost orientacije v zapletenem sistemu zdravstvenega varstva pomemben element pri poteku bolezni.

 

Vloga bolnikov v sistemu zdravstvenega varstva je vse večja

Javno razpravo je sklenil poljski minister in glavni zdravstveni inšpektor Marek Posobkiewicz, ki je predstavil svoje izkušnje s sodelovanjem z organizacijami bolnikov in priznal, da postaja njihova vloga v sistemu zdravstvenega varstva vse večja in pomembnejša.

Prikaži več