To spletno mesto uporablja metode zbiranja podatkov o uporabnikih, opisane v Politiki o piškotkih. Vrste piškotkov, ki se uporabljajo v tem spletnem mestu, so navedene v Prilogi k navedenemu dokumentu. Z nadaljevanjem uporabe naše spletne strani se strinjate z uporabo pištkotkov. Več...
Pojmovnik izrazov

Pojmovnik izrazov

dr. Dávid Dankó

Managing director, Ideas & Solutions (I&S), Madžarska

dr. Márk Péter Molnár, dr. med.

Vodja raziskav, Corvinus University of Budapest, Institute of Management, Budimpešta Partner, Ideas & Solutions, Budimpešta
  Viri
  1. Free Dictionary (brezplačen slovar) Farlex. Na voljo na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical+benefit.
  2. Leelahavarong P., Budget impact analysis (Analiza vpliva proračuna). J Med Assoc Thai., 2014. 97(5): str. 65-71.
  3. Slovar NCI. Na voljo na: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=346519.
  4. Ann Single, et al., HTAi consumer and patient glossary – A beginner’s guide to words used in health technology assessment (Pojmovnik za potrošnike in bolnike HTAi – vodnik za začetnike po besedah, ki se uporabljajo pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij. Health Technology Assessment International, 2009.
  5. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, Annex 8 – Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assessment of interchangeable multisource (generic) products (Strokovni odbor WHO za specifikacije farmacevtskih preparatov, Priloga 8 – Smernice za izbiro komparatorskih farmacevtskih izdelkov za presojo enakovrednosti zamenljivih (generičnih) izdelkov iz več virov). Devetinštirideseto poročilo: str. 185-189.
  6. Slovar Merriam-Webster. Na voljo na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/co-payment.
  7. Poslovni slovar.
  8. Roy Brouwer in Stavros Georgiou, Economic evaluation – Chapter 12 (Ekonomsko ocenjevanje – 12. poglavje). World Health Organization, 2012: str. 429-459.
  9. Health lawyers (Zdravstveni odvetniki). Diagnosis-related group (DRG) (skupine, povezane z diagnozo (DRG)). Na voljo na: https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Diagnosis-related%20group%20(DRG).aspx.
  10. Investopedia. Direct cost (neposredni stroški); na voljo na: http://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp.
  11. Academy of Managed Care Pharmacy. Formulary Management 2009 (Upravljanje farmakopeje 2009); na voljo na: http://www.amcp.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=9298.
  12. FDA. Generic Drug Facts (Dejstva o generičnih zdravilih). Na voljo na: https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandinggenericdrugs/ucm167991.htm.
  13. Definitions.net. Na voljo na: http://www.definitions.net/definition/health%20expenditures.
  14. Free Dictionary (brezplačen slovar) Farlex. Health care system (sistem zdravstvene oskrbe). Na voljo na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/health+care+system.
  15. European Medicines Agency, Innovative drug development approaches. 2007 (Final report) (Evropska agencija za zdravila, Inovativni pristopi k razvoju zdravil. 2007 (Končno poročilo)).
  16. OECD. Life expectancy at birth (pričakovana življenjska doba ob rojstvu). Na voljo na: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.
  17. OECD. Pharmaceutical spending (izdatki za farmacevtske izdelke). Na voljo na: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm.
  18. National Cancer Institute Dictionary (Slovar Nacionalnega inštituta za raka). Overall survival (splošno preživetje). Na voljo na: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=655245.
  19. Free Dictionary (brezplačen slovar) Farlex. payer (plačnik). Na voljo na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/payer.
  20. Oliver-Baxter J. et al, Primary health care funding models (Modeli financiranja osnovne zdravstvene oskrbe). PHCRIS Research Roundup, 2013(33).
  21. NIH National Cancer Institute (Nacionalni inštitut za raka NIH) Progression-free survival (preživetje brez napredovanja bolezni). Na voljo na: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=44782.
  22. PNHP. Health Care Systems - Four Basic Models (Sistemi zdravstvene oskrbe – štirje osnovni modeli). Na voljo na: http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php.
  23. Dictionary, B. Stakeholder (deležnik). Na voljo na: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html.
  24. Free Dictionary (brezplačen slovar) Farlex. Waiting list (čakalna lista). Na voljo na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/waiting+list.

  PHSI/ONC/1017/0001e