To spletno mesto uporablja metode zbiranja podatkov o uporabnikih, opisane v Politiki o piškotkih. Vrste piškotkov, ki se uporabljajo v tem spletnem mestu, so navedene v Prilogi k navedenemu dokumentu. Z nadaljevanjem uporabe naše spletne strani se strinjate z uporabo pištkotkov. Več...
Vloga vrednotenja zdravstvenih tehnologij pri dostopu do inovacij

Vloga vrednotenja zdravstvenih tehnologij pri dostopu do inovacij

Rezulati vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA),  vplivajo na odločitve glede ureditve plačevanja zdravil. Povedano drugače, vrednotenje zdravstvenih tehnologij zagotavlja podporo pri odločitvah o  finaciranju posameznega zdravila ali skupine zdravil.

Glede na dejstvo, da finaciranje zdravil:
  • neposredno vpliva na bolnike, zdravnike in bolnišnice,
  • je povezana z drugimi področji zdravstvene oskrbe in farmacije,
  • je odvisna od procesov uvajanja ostalih inovacij v zdravstveni oskrbi,
je potrebno o HTA govoriti v kontekstu širše ureditve sistema financiranja oziroma plačevanja zdravil.
Povedno drugače, vloga, ki jo ima vrednotenje zdravstvenih tehnologij v procesu inovacij, zagotavlja:
  • da učinkovit postopek vrednotenja zdravstvenih tehnologij odpravi samovoljno oziroma arbitrarno določanje cen in odločitve o financiranju določenega zdravila. HTA omogoča odločitve o določanju cene in financiranja zdravila na podlagi objektivnih meril;
  • HTA tudi opredeljuje naloge in dodelitev le-teh ter časovnice v procesu določitve cene in financiranja zdravila.
  • da rezultati sistema vrednotenja zdravstvenih tehnologij, ko se javno objavijo, lahko zagotovijo preglednost, ki predstavlja lažji način dostopa do informacij in njihovo sledenje;
  • učinkovitejše standardiziranje postopka določanja cene in financiranja zdravil.
 
Poleg tega lahko vrednotenje zdravstvenih tehnologij vpliva tudi na vse druge dele sistema zdravstvene oskrbe.
Vrednotenje zdravstvenih tehnologij zajema vse ravni sistema zdravstvenega varstva in tako vpliva tudi na razvoj novih zdravil in drugih zdravstvenih tehnologij, vpliva na spremembe organizacije zdravstvenega sistema itd. Izsledki na podlagi HTA so nosilci sprememb, lahko trdimo, da je HTA bistvenega pomeni pri uvajanju novosti v zdravstveni sistem.

PHRO/PSY/0617/0002f