VIDEO

Metode financiranja v zdravstvu

Advocacy Center

Bolniku prijazni zdravstveni sistemi

Advocacy Center

Izbrani kazalniki srednjeevropskih zdravstvenih sistemov

Advocacy Center

Cilj in namen vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA)

Advocacy Center

Pristopi k vrednotenju zdravstvenih tehnologij (HTA) - nekaj podrobnosti

Advocacy Center

Stebri ekonomskega ocenjevanja

Advocacy Center

Sporočilo strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike

Advocacy Center

Sporočilo Daniela De Schryverja, vodje oddelka za vključevanje bolnikov, Janssen EMEA

Advocacy Center

Sporočilo Andreasa Woitosseka, vodje strateškega oddelka, Janssen Srednja in Vzhodna Evropa

Advocacy Center