VIDEO

Kaj je glavni cilj vašega društva bolnikov oziroma vaš cilj v vlogi zastopnika bolnikov?

Advocacy Center

Popis deležnikov ter sodelovanje z njimi z vidika zastopnikov bolnikov

Advocacy Center

Načela učinkovitega zagovorništva bolnikov

Advocacy Center

Metode financiranja v zdravstvu

Advocacy Center

Bolniku prijazni zdravstveni sistemi

Advocacy Center

Izbrani kazalniki srednjeevropskih zdravstvenih sistemov

Advocacy Center

Cilj in namen vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA)

Advocacy Center

Pristopi k vrednotenju zdravstvenih tehnologij (HTA) - nekaj podrobnosti

Advocacy Center

Stebri ekonomskega ocenjevanja

Advocacy Center