Sporočilo Andreasa Woitosseka, vodje strateškega oddelka, Janssen Srednja in Vzhodna Evropa

www.janssen4patients.com/si - „Poučeni bolniki, ki razumejo sisteme zdravstvene oskrbe in poučeni bolniki, ki razumejo pomembnost zdravstvenih ekonomskih podatkov, so bolj enakovredni partnerji ...“


Vsebina in objava strani je v odgovornosti Johnson & Johnson, Prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Drugo v:

Razprava "DOBRO OBVEŠČEN BOLNIK. ZAKAJ JE ZNANJE POMEMBNO."

Advocacy Center

Uvodni govor k razpravi "DOBRO OBVEŠČEN BOLNIK. ZAKAJ JE ZNANJE POMEMBNO."

Advocacy Center

2 IPEC "Krepitev vpliva in vloge bolnikov", Varšava: DOBRO OBVEŠČEN BOLNIK. ZAKAJ JE ZNANJE POMEMBNO

Advocacy Center