Sporočilo Daniela De Schryverja, vodje oddelka za vključevanje bolnikov, Janssen EMEA

www.janssen4patients.com/si - "Mislimo, da se bomo tako pomaknili od oblikovanja rešitev za bolnike do oblikovanja rešitev z bolniki.“


Vsebina in objava strani je v odgovornosti Johnson & Johnson, Prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Drugo v:

2 IPEC "Krepitev vpliva in vloge bolnikov", Varšava: DOBRO OBVEŠČEN BOLNIK. ZAKAJ JE ZNANJE POMEMBNO

Advocacy Center

Sporočilo Mire Armour,  zagovornice bolnikov Mijelom CRO, Hrvaška

Advocacy Center

Sporočilo Vlatke Radić, Vodja za stike z bolniki za srednjo in vzhodno Evropo, Janssen

Advocacy Center