Napovedni dejavniki

Pošlji po emailu
Shrani
Natisni

Ocena stadija bolezni (tj. po sistemih Rai in Binet) še vedno ohranja svojo prognostično veljavnost skupaj z oceno številnih drugih kliničnih in bioloških dejavnikov, ki so se izkazali za koristne pri oblikovanju prognoze.

CEE_CLL_disease_03_B
Stock photo. Posed by model.

Tradicionalna sistema stadijev imata pomembno vrednost. V zadnjih letih pa smo odkrili nekaj drugih dejavnikov, ki lahko zagotovijo informacije o kliničnem poteku bolezni in najustreznejšem načrtu zdravljenja za vsakega posameznega bolnika.
Ključni prognostični dejavniki vključujejo:

  • čas, potreben za podvojitev števila limfocitov;
  • vrednost beta-2 mikroglobulina;
  • izražanje proteinov ZAP-70 in CD38 na levkemičnih celicah.

Kot smo že omenili, so najpomembnejše prognostične informacije tiste, ki izhajajo iz poznavanja bioloških značilnosti levkemičnih celic. Nekatere genetske značilnosti so pokazale napovedni pomen glede tega, kako hitro bo bolezen napredovala in tudi pri izbiri najprimernejše izbire zdravljenja, ko bo nastopil čas, ko bo treba začeti z zdravljenjem KLL.

Te preiskave opredelijo biološki profil KLL in jih je treba preučiti pred začetkom zdravljenja. Med njimi so v današnji klinični praksi najpomembnejše:

  • ocena nekaterih citogenetskih nenormalnosti (analiza FISH);
  • merjenje spremembe gena TP53;
  • ocena mutacijskega stanja genov IgVH.
Prikaži več