VIDEO

RAZSEJAN ALI METASTATSKI RAK PROSTATE – dr. Marina Mencinger, dr. med.

Rak prostate

OBSEVANJE – asist. mag. Janka Čarman, dr. med.

Rak prostate

DIAGNOSTIKA – asist. mag. Dejan Bratuš, dr. med.

Rak prostate

PROSTATA – asist. Bojan Štrus, dr. med.

Rak prostate

HORMONSKO ZDRAVLJENJE – asist. Simon Hawlina, dr. med.

Rak prostate