Zdravstveni timi

 • Nevladne organizacije

  Nevladne organizacije

  Skrbniki bolnikov s shizofrenijo lahko poiščejo pomoč prek podpornih skupin. V Sloveniji deluje več nevladnih organizacij, ki osebam z duševnimi motnjami in njihovim svojcem ponujajo različne oblike strokovne pomoči in podpore, celodnevno namestitev, pomoč na domu, programe izobraževanja, samopomoč in podporo ter različne skupinske aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

  Pošlji po emailu
  Shrani
  Natisni
 • Dodatne oblike podpore in oskrbe

  Dodatne oblike podpore in oskrbe

  Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da je naloga države in lokalnih skupnosti predvsem zagotavljati razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali raven kakovosti življenja, primerljivo z ravnijo, ki jo dosegajo drugi v okolju, in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

  Pošlji po emailu
  Shrani
  Natisni
 • 24-urna nega

  24-urna nega

  Psihiatrično bolnišnično zdravljenje je namenjeno le bolnikom s hudimi duševnimi motnjami z vedenjem, ki je nevarno za življenje in/ali zdravje bolnika samega ali svojcev. Bolnišnično zdravljenje je namenjeno tudi bolnikom, ki se počutijo nemočne in izgubljene zaradi duševnih motenj, ne morejo zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb, potrebujejo zahtevno diagnostiko in zdravljenje v razmerah, kakršne so zagotovljene s 24-urno zdravstveno oskrbo, in so prikrajšani za kakršno koli oskrbo doma.

  Pošlji po emailu
  Shrani
  Natisni
 • Oddelek za dnevno nego

  Oddelek za dnevno nego

  Oddelek za dnevno nego

  Pošlji po emailu
  Shrani
  Natisni
 • Ambulante za duševno zdravje

  Ambulante za duševno zdravje

  Psihiatrična ambulanta je prostor, namenjen za specializirano ambulantno zdravljenje duševnih motenj in stanj.

  Pošlji po emailu
  Shrani
  Natisni