Nevladne organizacije

Pošlji po emailu
Shrani
Natisni
CEE_SCHIZO_support_04_A
Stock photo. Posed by model.

Skrbniki bolnikov s shizofrenijo lahko poiščejo pomoč prek podpornih skupin. V Sloveniji deluje več nevladnih organizacij, ki osebam z duševnimi motnjami in njihovim svojcem ponujajo različne oblike strokovne pomoči in podpore, celodnevno namestitev, pomoč na domu, programe izobraževanja, samopomoč in podporo ter različne skupinske aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

Altra – odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, Ljubljana. Spletni naslov: http://www.altra.si 

Novi paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja. Spletni naslov: http://www.sloga-platform.org/organizacija/novi-paradoks-slovensko-drustvo-za-kakovost-zivljenja/

OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja. Spletni naslov: http://www.ozara.org/

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje. Spletni naslov: http://www.sent.si/

DAM, Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami. Spletna stran: http://www.nebojse.si/portal/index.php

Humana – združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje. Spletni naslov: http://www.humana-svojci.si/

VEZI, Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa. Spletni naslov: http://drustvovezi.org/

 

Poleg naštetih delujejo še nevladne organizacije, ki so jih ustanovile in jih vodijo osebe z duševnimi motnjami ali njihovi svojci.

Te zagotavljajo laično ali vrstniško pomoč ter ponujajo skupine za samopomoč in podporne skupine, programe izobraževanja in telefonsko ali spletno svetovanje.

Zapomnite si!

Prevzeti skrb za osebo z duševno boleznijo je težavno in povezano s praktičnimi in čustvenimi obremenitvami, ki jih to prinese v življenje skrbnika. Zato je pomembno, da skrbniki poiščejo pomoč in podporo tudi zase.

Prikaži več