Shizofrenija lahko močno vpliva na življenje bolnika in njegovih svojcev ali skrbnikov.

CEE_SCHIZO_support_04_B
Stock photo. Posed by model.

Za vse vpletene v življenje bolnika s shizofrenijo je spoprijemanje s psihotično epizodo in simptomi, ki jih bolnik doživlja, pogosto težavno.

Skrb za bolnika s shizofrenijo je za svojce lahko zelo zahtevna. Včasih je težko usklajevati poklicno delo in skrb za preostale družinske člane. Poleg tega lahko skrbniki občutijo neizmerno žalost in izgubo, to pa vpliva na njihove družinske odnose ter družabne in delovne dejavnosti.