Politika zasebnosti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. spoštuje vašo zasebnost in vas želi seznaniti z načinom zbiranja, uporabo in razkrivanjem informacij.  V tej politiki zasebnosti je opisana naša praksa, povezana z informacijami, ki jih zbiramo mi ali naši ponudniki storitev prek spletnega mesta ali aplikacije (v nadaljevanju: storitev), ki ju upravljamo in nadzorujemo in prek katere dostopate do te politike zasebnosti.  S tem, ko nam posredujete osebne informacije ali uporabljate storitev, izjavljate, da ste prebrali in razumeli to politiko zasebnosti.

ZBIRANJE INFORMACIJ

Morda vas bomo prosili, da nam posredujete osebne informacije, da bi lahko uporabljali nekatere funkcije (kot na primer posredovanje informacij o medicinskih ustanovah, prihodnjih dogodkih, informacije o organizaciji, glasila, nasveti/povezave, naročila na glasila, nasveti/smernice) ali da bi lahko sodelovali v določeni dejavnosti (kot na primer natečaju).  Obveščeni boste o tem, katere informacije morate posredovati in katere lahko posredujete prostovoljno.

Informacije, ki nam jih posredujete, lahko združimo z drugimi informacijami, ki smo jih pridobili od vas, bodisi prek ali mimo spleta, na primer vaše dejavnosti na našem spletnem mestu (vključno z mobilnim spletnim mestom ali aplikacijo).  Združimo jih lahko tudi z informacijami o vas, ki jih prejmemo iz drugih virov, kot so druga podjetja, ki jih upravlja Johnson & Johnson, javno dostopnih virov informacij (vključno s podatki, ki so na voljo na vaših javnih profilih na družbenih omrežjih).

MLADOLETNI UPORABNIKI

To spletno mesto ni namenjeno osebam, mlajšim od 18 let, zato mladoletne osebe prosimo, da prek tega spletnega mesta ne posredujejo svojih osebnih informacij.

OBČUTLJIVE INFORMACIJE

Razen če vas izrecno prosimo ali vas k temu pozovemo, nam na ali prek storitve ali drugače ne pošiljajte in ne razkrivajte nobenih občutljivih osebnih informacij (npr. številka zdravstvenega zavarovanja, informacije o rasnem in etničnem poreklu, političnih prepričanjih, religioznih in filozofskih nazorih, zdravju, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti, kriminalni preteklosti ali članstvu v sindikatih ali biometrični ali genetski podatki, ki omogočajo identifikacijo posameznika).

SAMODEJNO ZBIRANJE IN UPORABA INFORMACIJ

Mi in ponudniki naših storitev lahko zberejo nekatere informacije samodejno, medtem ko brskate po storitvi.  Preberite politiko o piškotkih za podrobne informacije o piškotkih in drugih tehnologijah za sledenje, ki jih uporablja storitev.  Politika o piškotkih vključuje informacije o tem, kako lahko tovrstne tehnologije onesposobite.  Če jih ne boste onesposobili in boste še naprej uporabljali storitev, bomo sklepali, da se z njihovo uporabo strinjate.

Mi in ponudniki naših storitev lahko samodejno zbiramo informacije tudi na naslednje načine:

Prek vašega brskalnika: večina brskalnikov zbira nekatere informacije, kot so naslov MAC (Media Access Control), vrsta računalnika (Windows ali Mac), ločljivost zaslona, naziv in različica operacijskega sistema ter vrsta in različica internetnega brskalnika.  Podobne informacije, kot sta vrsta in identifikator vaše naprave, lahko zberemo, tudi če do storitve dostopate prek svoje mobilne naprave.  Te informacije uporabljamo za to, da zagotovimo pravilno delovanje storitve.

Naslov IP: vaš naslov IP je številka, ki jo vaš ponudnik internetnih storitev samodejno pripiše vašemu računalniku.  Naslov IP se samodejno prepozna in zapiše v dnevniške datoteke na našem strežniku, skupaj s časom obiska in obiskanimi stranmi.  Zbiranje naslovov IP je ustaljena praksa in jo številni spletni servisi samodejno izvajajo.  Naslov IP uporabljamo za namene, kot so izračun ravni uporabe storitve, prepoznavanje težav s strežniki in upravljanje storitve.  Na podlagi vašega naslova IP lahko določimo tudi vašo približno lokacijo.

Informacije o napravi: zbiramo lahko informacije o vaši mobilni napravi, kot je na primer enkratni identifikator naprave, da bi lahko razumeli, kako uporabljate storitev.

NA KAKŠEN NAČIN UPORABLJAMO IN RAZKRIVAMO INFORMACIJE

Informacije, ki nam jih posredujete, uporabljamo in razkrivamo na način, ki vam ga predstavimo v trenutku zbiranja informacij.  V oddelku z naslovom "Izbira in dostop" se lahko seznanite s tem, kako se lahko izognete nekaterim našim uporabam in razkrivanju informacij.

Če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pridobili vaše soglasje za uporabo vaših osebnih informacij v trenutku zbiranja informacij.  Informacije, pridobljene od ali o vas za izvedbo pogodbe, lahko uporabimo tudi za izpolnitev pravnih zavez (na primer v zvezi z našimi obveznostmi glede farmakovigilance) ali za naše legitimne poslovne interese.  Zanašamo se lahko tudi na druge pravne podlage, posebej za:

 • Zagotavljanje funkcionalnosti storitve in izpolnjevanje vaših zahtev:
  • da se vam zagotovi funkcionalnost storitve in povezane storitve za stranke;
  • da se odzovemo na vaša vprašanja in izpolnimo vaše zahteve, na primer za pošiljanje dokumentov ali obvestil v obliki e-poštnih sporočil;
  • da vam pošljemo pomembne informacije o našem odnosu z vami ali o storitvi, spremembah pogojev, politik in politik, ki veljajo za vas, in/ali drugih informacij administrativnega značaja.

Te dejavnosti nam bodo omogočile upravljanje odnosa, ki ga imamo z vami in je posledica dogovora, ki ste ga sklenili z nami, in/ali izpolnjevanje obveznosti, ki nam jih nalaga zakon.

 • Doseganje naših legitimnih ciljev:
  • za analizo podatkov, na primer za izboljšanje učinkovitosti storitve;
  • za odrasle, za preverjanje, da naši notranji postopki delujejo, kot je treba, in da so skladni s pravnimi, regulatornimi ali pogodbenimi obveznostmi;
  • za namene spremljanja goljufij in varnosti, na primer za zaznavanje in preprečevanje kibernetskih napadov ali poskusov kraje identitete;
  • za razvoj novih storitev in proizvodov;
  • za spodbujanje, izboljševanje ali spreminjanje našega spletnega mesta ali proizvodov in storitev;
  • za določanje trendov pri uporabi storitve, na primer za razumevanje, kateri deli naše storitve so za uporabnike najbolj zanimivi; in
  • za določanje učinkovitosti naših promocijskih kampanj, tako da lahko svoje kampanje prilagodimo potrebam in interesom naših uporabnikov.

Vključili se bomo v vse dejavnosti za upravljanje našega pogodbenega odnosa z vami z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti in/ali zaradi naših legitimnih interesov.

 • Analizo osebnih informacij za zagotavljanje personaliziranih storitev:
  • da vas bomo bolje razumeli in bomo lahko personalizirali naše stike z vami ter vam ponudili informacije in/ali ponudbe, ki ustrezajo vašim interesom;
  • da bomo bolje razumeli vaše preference in vam bomo lahko prek storitve zagotovili vsebine, za katere bomo menili, da so za vas relevantne in zanimive.

Personalizirane storitve bomo ponudili bodisi z vašo privolitvijo bodisi zaradi našega legitimnega interesa.

Informacije, zbrane v okviru storitve, razkrijemo tudi:

 • našim podružnicam za namene, opisane v tej politiki zasebnosti. Seznam naših podružnic je na voljo na http://www.investor.jnj.com/governance/sec filings.cfm (kliknite na povezavo do "Form 10K", Priloga 21, v zavihku "SEC documentation"). Upravljavec podatkov, odgovoren za upravljanje osebnih informacij v skupni rabi, je subjekt skupine Johnson & Johnson v državi, v kateri se vpišete. Seznam subjektov je na voljo v oddelku z naslovom "Stopite v stik z nami";
 • tretjim osebam (našim partnerjem), s katerimi ponujamo promocije v okviru skupnega oglaševanja ali skupne blagovne znamke. Upravljavec podatkov, odgovoren za upravljanje osebnih informacij v skupni rabi, je subjekt skupine Johnson & Johnson v državi, v kateri se vpišete. Seznam subjektov je na voljo v oddelku z naslovom "Stopite v stik z nami";
 • če ste dali našim podružnicam ali tretjim osebam (našim partnerjem) dovoljenje za namene njihovih lastnih marketinških potreb;
 • tretjim ponudnikom storitev, ki zagotavljajo storitve, kot so gostovanje in urejanje spletnih mest, gostovanje mobilnih aplikacij, analiza podatkov, obdelava plačil, izpolnjevanje naročil, zagotavljanje infrastrukture, storitve IT, storitve za stranke, storitve pošiljanja e-poštnih sporočil in direktne pošte, revizija in druge storitve, da bi jim omogočili zagotavljanje njihovih storitev; in
 • kot dovoljuje veljavna zakonodaja, tretjim osebam v primeru kakršne koli reorganizacije, združitve, prodaje, mešane družbe, dodelitve, prenosa ali druge prerazporeditve poslovne dejavnosti, sredstev ali kapitala v celoti ali deloma (tudi v zvezi s kakršnimi koli stečajnimi postopki ali podobnimi postopki).

Poleg tega lahko vaše informacije uporabimo ali razkrijemo, kot menimo, da je potrebno in primerno: (a) za izpolnjevanje pravnih postopkov ali veljavne zakonodaje, kar lahko vključuje zakone izven države vašega prebivališča; (b) kot dovoljuje veljavna zakonodaja, v odziv na zahteve javnih in državnih organov, ki lahko vključujejo organe izven države vašega prebivališča; (c) za izvajanje naših pogojev poslovanja; in (d) za zaščito naših pravic, zasebnosti, varnosti ali imetja in/ali pravic, zasebnosti, varnosti ali imetja naših podružnic, vas ali drugih.  Vaše informacije lahko uporabimo in razkrijemo tudi na drugačne načine, potem ko v ta namen pridobimo vaše soglasje.

Uporabimo in razkrijemo lahko informacije, ki jih zbiramo samodejno, kot je opisano v oddelku "Samodejno zbiranje in uporaba informacij".

Poleg tega lahko, če veljavna zakonodaja to dopušča, za kakršen koli namen uporabljamo in razkrijemo tudi informacije, na podlagi katerih ni možna osebna identifikacija.  Če združimo informacije, na podlagi katerih ni možna osebna identifikacija, z informacijami, na podlagi katerih je identifikacija možna (na primer združitev vašega imena in zemljepisne lokacije), bomo združene informacije obravnavali kot osebne informacije, dokler so združene.

IZBIRA IN DOSTOP

Vaša izbira glede naše uporabe in razkritja vaših osebnih informacij

Na razpolago vam damo izbire glede naše uporabe in razkritja vaših osebnih informacij v marketinške namene.  Lahko se odločite, da:

 • ne želite prejemati naših marketinških obvestil: če ste pred tem privolili v prejemanje marketinških obvestil, vendar jih ne želite več prejemati, se lahko odjavite tako, da stopite v stik z nami prek zavihka "Kontakt".V svojem zahtevku navedite svoje ime in obliko(-e) marketinških sporočil, ki jih ne želite več prejemati, ter naslov oz. naslove, na katere jih prejemate. Na primer, če ne želite več prejemati naših marketinških sporočil po e-pošti ali pošti, nam to povejte in nam posredujte svoje ime in e-poštni ali poštni naslov.  Poleg tega se lahko odjavite od marketinških sporočil, ki vam jih pošiljamo po e-pošti, tako da sledite navodilom za odjavo, ki so del vsakega takega sporočila;
 • ne želite prejemati naših opomnikov: če ne želite več prejemati naših opomnikov, se lahko od njih odjavite tako, da stopite v stik z nami prek zavihka "Kontakt".V svojem odzivu navedite svoje ime in e-poštni naslov ali telefonsko številko, na katero prejemate naše opomnike;
 • ne želite, da vaše osebne informacije delimo s tretjimi strankami (našimi partnerji): če ste se predhodno strinjali s prejemanjem marketinških sporočil od naših podružnic ali tretjih oseb (naših partnerjev), se lahko odločite, da v bodoče ne želite več, da vaše osebne informacije delimo s temi strankami za namene njihovega neposrednega marketinga, tako da stopite v stik z nami prek zavihka "Kontakt". V svojem sporočilu navedite, da ne želite več deliti svojih osebnih informacij z našimi podružnicami in/ali tretjimi strankami (našimi partnerji) za namene njihovega marketinga, ter navedite svoje ime in e-poštni naslov.

Vašo(-e) zahtevo(-e) bomo poskusili izpolniti takoj, ko bo to razumno mogoče.  Če se boste odjavili po zgoraj opisanem postopku, vaših osebnih informacij ne bomo mogli odstraniti iz podatkovnih zbirk naših podružnic, s katerimi smo vaše informacije že delili (tj. na dan, ko smo izvedli vašo zahtevo po odjavi).  Upoštevajte tudi, da vam kljub temu, da se odjavite od prejemanja marketinških sporočil, lahko še naprej pošiljamo pomembna sporočila glede transakcij in upravljanja. Odjava od prejemanja teh sporočil ni mogoča.

Kako lahko dostopate do svojih osebnih informacij, jih spreminjate ali brišete?

Uveljavljate lahko naslednje pravice (v kolikor vam te pravice zagotavlja veljavna zakonodaja), tj.

 1. pravico, da zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov in pridobite informacije o njihovi obdelavi, in če so podatki nepravilni, imate pravico, da zahtevate popravek (v skladu s členoma 15 in 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)),
 2. pravico, da dosežete omejitve pri obdelavi podatkov v primerih in pod pogoji, opredeljenimi v členu 18 GDPR (lahko zahtevate, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov v obdobju, ko poteka preverjanje njihove pravilnosti ali ko vaše nasprotovanje obdelavi podatkov čaka na odobritev. Ta pravica velja tudi, če je obdelava podatkov po vašem mnenju nezakonita, ne želite pa, da bi se podatki takoj izbrisali, ali če so podatki potrebni dlje od predvidenega obdobja hranjenja za namene uveljavljanja pravnega zahtevka ali obrambe v primeru pravnega zahtevka),
 3. pravico, da zahtevate izbris osebnih podatkov v skladu s členom 17 GDPR ("pravica do pozabe"),
 4. pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR, tj. od upravljavca podatkov prejeti svoje osebne podatke v strukturirani, standardni obliki za strojno branje, kakor tudi zahtevati prenos teh podatkov k drugemu upravljavcu podatkov. Ta zakon velja za podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu podatkov in ki se obdelujejo v zvezi z izvajanjem pogodbe, sklenjene z vami, ali na podlagi vaše privolitve, obdelava pa poteka samodejno,
 5. pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, če podatke obdeluje upravljavec podatkov na podlagi legitimnih interesov (v skladu s členom 21(1) GDPR),
 6. pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za marketinške namene, vključno s profiliranjem (v skladu s členom 21(1) GDPR),
 7. pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve pa ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki je bila opravljena na podlagi privolitve, preden je bila le-ta preklicana.

Obrnite se na nas prek zavihka Kontakt".Na vašo zahtevo se bomo odzvali takoj, ko bo to razumno mogoče, in najpozneje en mesec po prejemu zahtevka. Če bomo zaradi okoliščin odgovorili z zamudo, vas bomo o tem takoj obvestili in vas seznanili z datumom našega odgovora.

ČEZMEJNI PRENOS

Vaše osebne informacije se lahko hranijo v kateri koli državi, kjer imamo prostore ali ponudnike storitev, in z uporabo naše storitve ali s privolitvijo (če tako določa zakonodaja) se lahko vaše informacije prenesejo v države zunaj države vašega prebivališča, vključno z Združenimi državami, v katerih lahko veljajo drugačna pravila glede varstva podatkov kot v vaši državi.  Ob prenosu informacij na naše podružnice in tretje stranke (naše partnerje) v drugih državah se za varstvo osebnih informacij sprejmejo ustrezni pogodbeni in drugi ukrepi.

Evropska komisija priznava, da nekatere države izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov v skladu s standardi EGP (celoten seznam teh držav je na voljo tukajhttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).  Za prenose iz EGP v države, za katere Evropska komisija meni, da varstva podatkov nimajo ustrezno urejenega, smo zagotovili ustrezne ukrepe, vključno z zavezo, da za prejemnika velja [v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU, certifikatom o varstvu zasebnosti EU-ZDA ali kodeksom ravnanja ali certifikatom, ki ga odobri EU], da zaščiti vaše osebne informacije.  Izvod teh ukrepov lahko dobite, če se obrnete na našega uradnika za varstvo podatkov, kot je navedeno v oddelku "Stopite v stik z nami" spodaj.

VARNOST

Uporabljati želimo razumne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe za varstvo osebnih informacij, s katerimi upravljamo.  Žal noben prenos podatkov prek interneta ali sistem za shranjevanje podatkov ne more zagotoviti 100-odstotne varnosti.  Če iz kakršnega koli razloga menite, da vaša interakcija z nami ni več varna (na primer, če menite, da je bila kršena varnost katerega koli vašega računa), nas o tem takoj obvestite v skladu z oddelkom "Stopite v stik z nami" spodaj.

OBDOBJE HRANJENJA

Vaše osebne informacije bomo hranili toliko časa, kot bo potrebno ali dovoljeno ob upoštevanju namena oz. namenov, za katere smo jih pridobili.  Merila, ki se uporabljajo za določanje naših obdobij hranjenja, vključujejo: (i) koliko časa traja naš odnos z vami in kako dolgo vam zagotavljamo storitev; (ii) ali obstaja pravna obveza, ki velja za nas, in (iii) ali se hranjenje priporoča zaradi našega pravnega položaja (na primer v zvezi z zadevnimi zastaranji, reševanji sporov ali zakonskimi preiskavami).

Vedeti pa morate, da to ni popoln seznam obdobij hranjenja.  Vaše osebne informacije se lahko hranijo daljše obdobje v okviru meril, ki jih določa prvi odstavek tega oddelka, zlasti točki (ii) in (iii).

SPLETNA MESTA IN STORITVE TRETJIH OSEB

Ta politika zasebnosti ne obravnava in ne prevzemamo odgovornosti za zasebnost, informacije ali druge prakse tretjih oseb, vključno s tretjo osebo, ki upravlja kakršno koli spletno mesto ali spletno storitev (vključno s kakršno koli aplikacijo, brez omejitev), ki je na voljo prek te storitve oziroma če ta storitev vsebuje povezavo na navedeno spletno mesto ali storitev.  Razpoložljivost ali vključitev povezave z naše storitve do takega spletnega mesta ali imetja ne pomeni, da smo ga mi ali naša pridružena podjetja odobrili.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate kakršno koli vprašanje o tej politiki zasebnosti, se obrnite na nas prek zavihka "Kontakt" ali pa nam pišite na naslednji naslov:

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana 

 

Lahko se obrnete tudi na uradnika za varstvo podatkov za vašo državo ali regijo, če je primerno, na naslovu emeaprivacy@its.jnj.com

VLAGANJE PRITOŽB PRI PRISTOJNEM ORGANU

Pritožbo lahko vložite pri nadzornem organu, pristojnem za vašo državo ali regijo.  Kliknite tukaj za kontaktne podatke teh organov.

POSODOBITVE TE POLITIKE ZASEBNOSTI

To politiko zasebnosti lahko spremenimo.  Vse spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati ob objavi spremenjene politike zasebnosti na spletnem mestu.  Če storitev uporabljate po začetku veljavnosti teh sprememb, se šteje, da sprejemate spremenjeno politiko zasebnosti.  Priporočamo vam, da ob uporabi storitve redno preverjate politiko zasebnosti. Ta politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 11. maja 2018.