dr. Márk Péter Molnár, dr. med.
dr. Márk Péter Molnár, dr. med.
Vodja raziskav, Corvinus University of Budapest, Institute of Management, Budimpešta Partner, Ideas & Solutions, Budimpešta

dr. Márk Péter Molnár, dr. med.

Márk Péter Molnár je vodja raziskav na Institute of Management of the Corvinus University v Budimpešti, kjer je pred kratkim zaključil svoj doktorat o sodelovanju bolnikov pri jemanju predpisane terapije, predvsem z vidika  ekonomske. V okviru svoje akademske vloge predava o povračilih stroškov zdravil in medicinskih pripomočkov, o zdravstveni oskrbi in njenem financiranju , je sourednik učbenika o povračilih stroškov zdravil, redno predava na konferencah, svoje članke pa je objavil v več madžarskih in mednarodnih strokovnih revijah.

Kot partner svetovalnega podjetja Ideas & Solutions, ki ponuja strateške svetovalne storitve proizvajalcem zdravil in medicinskih pripomočkov predvsem za  države s srednje visokimi prihodki, sodeluje tudi v več svetovalnih projektih. Kot svetovalec je trenutno osredotočen na:

  • sisteme uravnoteženega vrednotenja zdravil (HTA) za države s srednje visokimi prihodki,
  • komunikacijske strategije med plačniki, ključnimi mnenjskimi vodji in farmacevtsko industrijo,
  • preglednost procesov v postopkih odločanja na področju zdravil,
  • nove poslovne in organizacijske modele za inovativna farmacevtska podjetja, zgrajene na storitvah za bolnike.

Leta 2005 je diplomiral na Semmelweis University v Budimpešti iz medicinskih znanosti in na University of West Hungary iz ekonomije.

Od leta 2005 do 2006 je delal kot ekonomist na področju zdravstva na Hungarian Office for Health Technology Assessment. Med leti 2006 in 2010 je vodil oddelek za povračila stroškov Madžarskega nacionalnega sklada za zdravstveno zavarovanje (National Health Insurance Fund), kjer je bil odgovoren za sistem povračil stroškov za zdravila, prehranska dopolnila in pozneje tudi za medicinske pripomočke. Skupina, ki jo je vodil med leti 2006 in 2010, je izvedla korenite spremembe madžarskega sistema povračil za zdravila, ki so privedle do učinkovitejšega, preglednejšega in stabilnejšega poslovanja. Za njegova prizadevanja mu je minister za zdravje leta 2007 podelil Batthyány-Strattmann Lászlóvo nagrado. Za svoje odlično delo na področju socialnega varstva je leta 2008 prejel tudi Szent Kristófovo plaketo.

Leta 2010 je ustanovil Hungarian Association for Communication in Healthcare, ki mu še vedno predseduje.

Leta 2010 je na podlagi svoje ideje ustanovil podjetje PraxisPlatform, ki je postalo mešano podjetje z madžarsko hčerinsko družbo skupine Deutsche Telekom. Podjetje PraxisPlatform je ponudilo storitve komuniciranja in načrtovanja terapije 200.000 bolnikom. Leta 2014 je podjetje kupila vodilna madžarska veledrogerija. Podjetju PraxisPlatform je na podlagi znanstvenih študij uspelo izboljšati sodelovanje bolnikov pri zdravljenju.

Sorodne vsebine

Popis deležnikov ter sodelovanje z njimi z vidika zastopnikov bolnikov

Popis deležnikov ter sodelovanje z njimi z vidika zastopnikov bolnikov

Advocacy Center

Sporočilo Marka Molnarja, vodstvenega partnerja podjetja Ideas & Solutions Kft

Advocacy Center
Prikaži več