Magdalena Władysiuk, dr. med.
Magdalena Władysiuk, dr. med.
Hematologija, Nevrologija
Department of Neurology in Jagielonian University

Magdalena Władysiuk, dr. med.

Magdalena Wladysiuk je podpredsednica podjetja HTA Consulting ter predsednica Združenja CEESTAHC. V podjetju HTA Consulting je odgovorna za strateški razvoj prek razvoja raziskav in storitev, uvajanja novih izdelkov in trženja. Njen glavni cilj je zagotavljanje visokokakovostnih informacij na podlagi z dokazi podprte medicine ali zdravstvenih tehnologij; ne le na Poljskem, ampak tudi v Evropi in Aziji. Njeno delo je ključno pri izboljšanju izidov zdravljenja za bolnike s pomočjo optimizacije odločanja v zdravstveni oskrbi. Podjetje HTA Consulting nudi širok nabor storitev, kot so načrtovanje, zbiranje, analiziranje in predstavitev kliničnih podatkov, podatkov o stroških, poročil o vrednotenju zdravstvene tehnologije za javni in zasebni sektor –zdravstvene delavce, bolnišnice in delodajalce.

V CEESTAHC je bila odgovorna za vzpostavljanje in zagotavljanje komunikacijske platforme namenjene vsem deležnikom v sistemu zdravstvene oskrbe. Misija CEESTAHC je izboljšati kakovost sistemov zdravstvene oskrbe.

  • Diploma na Medical Academy v Lublinu leta 2000.
  • MBA iz ekonomije na Kozminski Academy v Varšavi leta 2004.
  • Ustanoviteljica CEESTAHC leta 2003 in njena predsednica do leta 2005 ter znova od leta 2010.
  • Članica letnega srečanja HTAi v obdobju 2006-2008.
  • Sodelovanje v izvajanju doktorskega programa na Medical Academy v Lublinu od leta 2013.
  • Profesura na Department of Neurology in Jagielonian University.

Sorodne vsebine

Delavnica Advocacy Centre of Excellence (Varšava)