VIDEO

Spoznajte Petra

Luskavica

PODPORNO ZDRAVLJENJE RAZSEJANEGA RAKA PROSTATE – mag. Tomaž Milanez, dr. med.

Rak prostate

PREHRANA – dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.

Rak prostate

Spoznajte Evo

Luskavica

PALIATIVNO ZDRAVLJENJE – dr. Breda Škrbinc, dr. med.

Rak prostate

SISTEMSKO ZDRAVLJENJE NAPREDOVALNEGA RAKA PROSTATE – dr. Simona Borštnar, dr. med.

Rak prostate

RAZSEJAN ALI METASTATSKI RAK PROSTATE – dr. Marina Mencinger, dr. med.

Rak prostate

OBSEVANJE – asist. mag. Janka Čarman, dr. med.

Rak prostate

DIAGNOSTIKA – asist. mag. Dejan Bratuš, dr. med.

Rak prostate