Vaje za hematološke bolnike: Vadba za moč, Počep

Kronična limfocitna levkemija (KLL), Diseminirani plazmocitom

Vsako vajo za moč smo razdelili na tri oblike izvedbe glede na zahtevnost: lahka, srednja in zahtevna. Za vsako vajo posebej ocenite, katero obliko ste trenutno sposobni opraviti. Ni nujno, da vse vaje izvajate pri isti zahtevnosti (npr., lahko izvajate zahtevno obliko počepa in lahko obliko sklec). Če lahko pravilno izvedete več kot 20 ponovitev določene vaje, je ta za vas preveč preprosta; poskusite izvesti zahtevnejšo obliko. Če pa ne zmorete izvesti vsaj 15 ponovitev, raje izvajajte lažjo obliko (v primeru, da ne zmorete opraviti vsaj 15 ponovitev lahke oblike vaje, izvajajte toliko ponovitev, kolikor jih zmorete, in skušajte postopoma napredovati do 15). Tako izberete začetno obliko izvedbe posamezne vaje.
Te vaje izvajajte po metodi krožnega treninga – vaje izvajajte eno za drugo z vmesnimi odmori. Med posameznimi vajami si vzemite 30‒60 sekund odmora, med krogi pa 2‒3 minute. Vaš prvi cilj naj bo, da opravite en krog vaj in se pri tem držite vseh zahtev glede ponovitev in odmorov.
Pozneje pa skušajte napredovati v številu zaporedno opravljenih krogov in zahtevnosti vaj. Znotraj posamezne vadbe naj bi izvedli 2‒3 kroge. Priporočljivo je, da vadbo za moč izvajate dvakrat tedensko.
Primer sheme stopnjevanja vadbe za moč:*
1. stopnja: 1 krog lahke oblike vaj
2. stopnja: 2 kroga lahke oblike vaj
3. stopnja: 3 krogi lahke oblike vaj
4. stopnja: 2 kroga srednje oblike vaj
5. stopnja: 3 krogi srednje oblike vaj
6. stopnja: 2 kroga zahtevne oblike vaj
7. stopnja: 3 krogi zahtevne oblike vaj
* Glede na to, da ne boste izvajali vseh vaj pri isti zahtevnosti, naj vam ta shema služi izključno kot primer.


JMED-SLO-V-172-101018

Drugo v: Kronična limfocitna levkemija (KLL), Diseminirani plazmocitom

Kapljice krvi namesto solza: vloga genetskega testiranja pri KLL

Kronična limfocitna levkemija (KLL)

Življenje s KLL: tudi vam lahko uspe - Nadina zgodba

Kronična limfocitna levkemija (KLL)

Življenje z diseminiranim plazmocitomom: Uživaj v vsakem dnevu - Alenova zgodba

Diseminirani plazmocitom