ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Partneri, s ktorými spolupracujeme

Schizofrénia

Liga za duševné zdravie

Ševčenkova 21, Bratislava
Mnohopočetný myelóm

Združenie pacientov s hematologickými malignitami

Nezábudková 52, Bratislava
Chronická lymfocytová leukémia (CLL)

OZ Lymfoma Slovensko

Hlbinná 7C, Bratislava

OZ Nie Rakovine

Cukrová 14, Bratislava
Crohnova choroba

Slovak Crohn Club

Jurigovo nám. 1, Bratislava
Žiadna organizácia nebola nájdená.
ZMEŇTE KĽÚČOVÉ SLOVO VO VYHĽADÁVANÍ

Videa

5. stretnutie Network4health, Bukurešť 30.-31:máj 2019

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Návod pre sociálne médiá

Advocacy Center