VIDEO

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center

Príspevok Jany Pelouchovej, zástupkyne pacientov, Diagnóza leukémie, Česko

Advocacy Center

Príspevok Magdaleny Lisieckej, riaditeľky Janssen Poľsko

Advocacy Center

Z vášho pohľadu: Má hlas pacientov váhu?

Advocacy Center

Aké sú vaše najväčšie problémy pri poskytovaní podpory vašej skupine pacientov?

Advocacy Center

Čo si z dnešného stretnutia odnášate?

Advocacy Center

Čo očakávate od ostatných zainteresovaných strán?

Advocacy Center