VIDEO

Akú podporu vám môžu poskytnúť farmaceutické spoločnosti?

Advocacy Center

Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Advocacy Center

Mapovanie a manažment zúčastnených strán pre zástupcov pacientov

Advocacy Center

Princípy vplyvného obhajovania záujmov pacientov

Advocacy Center

Metódy financovania v zdravotníctve

Advocacy Center

Systémy zdravotnej starostlivosti prívetivé pre pacientov

Advocacy Center

Vybrané ukazovatele stredoeurópskych systémov zdravotnej starostlivosti

Advocacy Center

Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Advocacy Center

Prístupy hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Advocacy Center