VIDEO

Príspevok Magdaleny Lisieckej, riaditeľky Janssen Poľsko

Advocacy Center

Z vášho pohľadu: Má hlas pacientov váhu?

Advocacy Center

Aké sú vaše najväčšie problémy pri poskytovaní podpory vašej skupine pacientov?

Advocacy Center

Čo si z dnešného stretnutia odnášate?

Advocacy Center

Čo očakávate od ostatných zainteresovaných strán?

Advocacy Center

Akú podporu vám môžu poskytnúť farmaceutické spoločnosti?

Advocacy Center

Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Advocacy Center

Mapovanie a manažment zúčastnených strán pre zástupcov pacientov

Advocacy Center

Princípy vplyvného obhajovania záujmov pacientov

Advocacy Center