VIDEO

Metódy financovania v zdravotníctve

Advocacy Center

Systémy zdravotnej starostlivosti prívetivé pre pacientov

Advocacy Center

Vybrané ukazovatele stredoeurópskych systémov zdravotnej starostlivosti

Advocacy Center

Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Advocacy Center

Prístupy hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Advocacy Center

Piliere ekonomického hodnotenia

Advocacy Center

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Advocacy Center

Pár slov od Daniela De Schryvera, vedúceho angažovania pacientov, Janssen EMEA

Advocacy Center

Pár slov od Andreasa Woitosseka, vedúceho stratégií a výsledkov, Janssen, stredná a východná Európa

Advocacy Center