VIDEO

Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Advocacy Center

Prístupy hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Advocacy Center

Piliere ekonomického hodnotenia

Advocacy Center

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Advocacy Center

Pár slov od Barta van Zijll Langhouta, výkonného riaditeľa pre stredne veľké trhy, Janssen EMEA

Advocacy Center

Pár slov od Daniela De Schryvera, vedúceho angažovania pacientov, Janssen EMEA

Advocacy Center

Pár slov od Andreasa Woitosseka, vedúceho stratégií a výsledkov, Janssen, stredná a východná Európa

Advocacy Center

Adriana Sobol, členka rady nadácie „OnkoCafe – Razem Lepiej“

Advocacy Center

Anna Kupiecka, prezidentka nadácie „OnkoCafe – Razem Lepiej“

Advocacy Center