Adriana Sobol, členka rady nadácie „OnkoCafe – Razem Lepiej“

Seminár o systémoch zdravotnej starostlivosti vo svete – spätná väzba od pacientov. „Hlas pacientov je počuť/je hlasný“

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center