Adriana Sobol, členka rady nadácie „OnkoCafe – Razem Lepiej“

Seminár o systémoch zdravotnej starostlivosti vo svete – spätná väzba od pacientov. „Hlas pacientov je počuť/je hlasný“

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center