Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy.

Súvisiaci obsah:

Z vášho pohľadu: Má hlas pacientov váhu?

Advocacy Center

Aké sú vaše najväčšie problémy pri poskytovaní podpory vašej skupine pacientov?

Advocacy Center

Čo si z dnešného stretnutia odnášate?

Advocacy Center