Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy.

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center