Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy.

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center