Georgiana Cretu, prezidentka Asociatia Bolnavilor de Cancer si Hepatita Giurgiu

„Náš jazyk je špecializovaný, preto ak chceme opísať naše potreby a potreby našich pacientov, musíme identifikovať hlavné posolstvá a relevantné argumenty.“

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center