Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Zástupcovia organizácií pacientov z regiónu strednej a východnej Európy, medzi ktorými boli Wojciech Wiśniewski, hovorca, onkologickej nadácie Alivia (Poľsko), Mira Armor, MijelomCRO (Chorvátsko), Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie (Česko) sa zúčastnili zaujímavej diskusie. Zdôraznili zásadný význam vedomostí a podpory chorôb. Dobre vzdelaný pacient je schopný lepšie spolupracovať s lekárom, starostlivejšie sa riadiť jeho usmerneniami a tak lepšie zvláda chorobu. "Informácií nikdy nie je dostatok, ale ich množstvo môže byť ohromujúce. Doplnové materiály, ktoré môžeme získať z dôveryhodného zdroja, sú veľmi dôležité. Pacienti často nevedia, kde nájsť spoľahlivé zdroje informácií, akým je aj platforma www.Janssen 4 Patients.com. Informácie sú veľmi dôležité najmä v krajinách a regiónoch, kde neexistujú organizácie pacientov. Vieme, že lepšie vzdelaní pacienti majú lepšie výsledky v liečbe a to je dôvod, prečo je to tak dôležité, "povedala Mira Armor, MijelomCRO Informácie sú mimoriadne dôležité najmä z hľadiska chronických ochorení, ako je schizofrénia, keď vedomosti z veľkej časti ovplyvňujú autodisciplinárnu a terapeutickú účinnosť. To isté platí pre pacientov s rakovinou, ktorí majú zvyčajne vážne obavy z ich choroby a liečby. Zástupcovia organizácií pacientov navyše zdôraznili skutočnosť, že schopnosť orientovať sa v zložitom zdravotníckom systéme sa stáva dôležitým prvkom samotného procesu ochorenia. "Pacienti musia byť pripravení zúčastňovať sa na rozhodovaní a môžu to urobiť len vtedy, keď sú im budú poskytnuté informácie. Jednou z hlavných úloh organizácií na podporu pacientov je sprostredkovať vedomosti o ochorení a možnostiach liečby a posilniť pacientov pri aktívnom prístupe k liečbe, "dodala Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie (Česko). Panelovú diskusiu zhrnul Marek Posobkiewicz, minister a hlavný hygienik, ktorý čerpá zo svojich skúseností zo spolupráce s organizáciami pacientov a pripustil, že ich úloha v systéme zdravotnej starostlivosti rastie na dôležitosti a význame.

Súvisiaci obsah:

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Návod pre sociálne médiá

Advocacy Center

Ako budovať efektívnu komunikáciu

Advocacy Center