Pár slov od Andreasa Woitosseka, vedúceho stratégií a výsledkov, Janssen, stredná a východná Európa

Informovaní pacienti, ktorí rozumejú systémom zdravotnej starostlivosti a chápu dôležitosť zdravotníckych ekonomických údajov, sú schopnejšími partnermi...

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center