Pár slov od Andreasa Woitosseka, vedúceho stratégií a výsledkov, Janssen, stredná a východná Európa

Informovaní pacienti, ktorí rozumejú systémom zdravotnej starostlivosti a chápu dôležitosť zdravotníckych ekonomických údajov, sú schopnejšími partnermi...

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center