Pár slov od Barta van Zijll Langhouta, výkonného riaditeľa pre stredne veľké trhy, Janssen EMEA

Zástupcovia pacientov a pacientske organizácie sú mimoriadne dôležití partneri pri veľmi dôležitých diskusiách...

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center