Pár slov od Barta van Zijll Langhouta, výkonného riaditeľa pre stredne veľké trhy, Janssen EMEA

Zástupcovia pacientov a pacientske organizácie sú mimoriadne dôležití partneri pri veľmi dôležitých diskusiách...

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center