Pár slov od Christiana Rodsetha, výkonného riaditeľa Janssen Rumunsko

„Obhajovanie záujmov pacientov je v našej krajine mimoriadne významné. Pre nás je dôležité uistiť sa, že hlas pacientov je počuť.“

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center