Pár slov od Christiana Rodsetha, výkonného riaditeľa Janssen Rumunsko

„Obhajovanie záujmov pacientov je v našej krajine mimoriadne významné. Pre nás je dôležité uistiť sa, že hlas pacientov je počuť.“

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center