Pár slov od Daniela De Schryvera, vedúceho angažovania pacientov, Janssen EMEA

Myslíme si, že takým spôsobom sa presunieme od vytvárania riešení pre pacientov k vytváraniu riešení s pacientmi.

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center