Pár slov od Daniela De Schryvera, vedúceho angažovania pacientov, Janssen EMEA

Myslíme si, že takým spôsobom sa presunieme od vytvárania riešení pre pacientov k vytváraniu riešení s pacientmi.

Súvisiaci obsah:

Z vášho pohľadu: Má hlas pacientov váhu?

Advocacy Center

Aké sú vaše najväčšie problémy pri poskytovaní podpory vašej skupine pacientov?

Advocacy Center

Čo si z dnešného stretnutia odnášate?

Advocacy Center