Pár slov od Daniela De Schryvera, vedúceho angažovania pacientov, Janssen EMEA

Myslíme si, že takým spôsobom sa presunieme od vytvárania riešení pre pacientov k vytváraniu riešení s pacientmi.

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center