Príspevok Jany Pelouchovej, zástupkyne pacientov, Diagnóza leukémie, Česko

Pacienti musia byť pripravení podieľať sa na rozhodovaní a môžu tak urobiť len vtedy, keď sú informovaní. Jednou z hlavných úloh organizácií na podporu pacientov je sprostredkovať vedomosti o ochorení a možnostiach liečby a podporiť pacientov pri aktívnom prístupe k liečbe.

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center