Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Informácií nikdy nie je dostatok, a len ich množstvo môže byť ohromujúce. Dodatočné materiály, ktoré môžeme získať z dôveryhodného zdroja, sú veľmi dôležité. Pacienti veľakrát nevedia, na koho sa obrátiť a preto spoľahlivé zdroje ako je platforma Janssen4Patients.com sú veľmi dôležité najmä v krajinách a regiónoch, kde neexistujú organizácie pacientov. Ako vieme, lepšie vzdelaní pacienti majú lepšie výsledky v liečbe a to je hlavný dôvod, prečo je to dôležité.

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

Advocacy Center

Príspevok Jany Pelouchovej, zástupkyne pacientov, Diagnóza leukémie, Česko

Advocacy Center