Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

"Spoločne pracujeme na riešeniach: prinášame vedecké poznatky a odborné znalosti ale veľmi oceňujeme skúsenosti pacientov, pretože sú jedinečné a majú pridanú hodnotu. "

Súvisiaci obsah:

Úvodný príhovor Panelová diskusia pod názvom "Dobre informovaný pacient.

Advocacy Center

Panelová diskusia "Dobre informovaný pacient. Prečo sú vedomosti dôležité.

Advocacy Center

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center