Príspevok Vlatky Radic, líderky pre pacientsku advokáciu a spoluprácu, Janssen

"Spoločne pracujeme na riešeniach: prinášame vedecké poznatky a odborné znalosti ale veľmi oceňujeme skúsenosti pacientov, pretože sú jedinečné a majú pridanú hodnotu. "

Súvisiaci obsah:

II IPEC, Varšava: DOBRE INFORMOVANÝ PACIENT. PREčO NA VEDOMOSTIACH ZÁLEŽÍ.

Advocacy Center

Príspevok Miry Marmour, zástupkyne pacientov, Mijelom CRO, Chorvátsko

Advocacy Center

Príspevok Jany Pelouchovej, zástupkyne pacientov, Diagnóza leukémie, Česko

Advocacy Center