Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Školenie o zdravotníckej ekonomike pre organizácie chrániace práva a záujmy pacientov

Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Chcete sa dozvedieť viac o hodnotení liekov a zdravotníckych pomôcok? Pozrite si krátke video a zistite viac o prínosoch a rizikách hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA).

Prístupy hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Prístupy hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)

Ako ohodnotiť hodnotu liekov prostredníctvom implementácie hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)? V tomto krátkom videu nájdete odpovede.

Piliere ekonomického hodnotenia

Piliere ekonomického hodnotenia

Pozrite si toto video a pochopíte metodiky ekonomického hodnotenia v zdravotníctve.

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Nájdete tu záverečné vyhlásenia odborníkov na zdravotnícku ekonomiku: Dr. Dávid Dankó, výkonný riaditeľ, Ideas & Solutions, vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti Dr. Márk Péter Molnár, partner, Ideas & Solutions, vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti

Potreba stratégie v oblasti úhrad

Potreba stratégie v oblasti úhrad

Potreba stratégie v oblasti úhrad

Stratégia v oblasti úhrad liekov

Stratégia v oblasti úhrad liekov

Stratégia v oblasti úhrad liekov je založená na troch pilieroch: kontrola ceny, kontrola objemu a regulácia úhrad (spolufinancovania)

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárna činnosť, ktorej cieľom je hodnotiť nové zdravotnícke technológie. HTA pokrýva tieto metódy:

Úloha HTA v prístupe k inováciám

Úloha HTA v prístupe k inováciám

Proces, prostredníctvom ktorého sa vytvára stratégia v oblasti úhrad liekov, závisí od výsledkov, ktoré odhalí systém HTA. Inými slovami, HTA je prostriedkom podpory pri rozhodovaní o úhradovej politike.

Slovník

Slovník

Slovník