Školenie o zdravotníckej ekonomike pre organizácie chrániace práva a záujmy pacientov