Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.
Slovník

Slovník

Dávid Dankó, PhD.

Výkonný riaditeľ, Ideas & Solutions (I&S)

MUDr. Márk Péter Molnár, PhD.

Vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti, Inštitút manažmentu, Budapešť partner, Ideas & Solutions, Budapešť
  Použitá literatúra
  1. Slovník The Free Dictionary by Farlex. Dostupné na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical+benefit.
  2. Leelahavarong P., Budget impact analysis. J Med Assoc Thai., 2014. 97(5): str. 65 − 71.
  3. Slovník NCI. Dostupné na: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=346519.
  4. Ann Single a kolektív, HTAi consumer and patient glossary - A beginner’s guide to words used in health technology assessment. Health Technology Assessment International, 2009.
  5. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, Annex 8 - Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assessment of interchangeable multisource (generic) products. Štyridsiata deviata správa: str. 185 − 189.
  6. Slovník Merriam-Webster. Dostupné na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/co-payment.
  7. Slovník Business Dictionary.
  8. Roy Brouwer a Stavros Georgiou, Economic evaluation - Chapter 12. Svetová zdravotnícka organizácia, 2012: str. 429 − 459.
  9. Health lawyers. Skupiny súvisiacich diagnóz (DRG). Dostupné na: https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Diagnosis-related%20group%20(DRG).aspx.
  10. Investopedia. Direct cost; dostupné na: http://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp.
  11. Academy of Managed Care Pharmacy. Formulary Management 2009; dostupné na: http://www.amcp.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=9298.
  12. FDA. Generic Drug Facts. Dostupné na: https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandinggenericdrugs/ucm167991.htm.
  13. Definitions.net. Dostupné na: http://www.definitions.net/definition/health%20expenditures.
  14. Slovník The Free Dictionary by Farlex. Systém zdravotnej starostlivosti. Dostupné na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/health+care+system.
  15. Európska agentúra pre lieky, Innovative drug development approaches. 2007 (Final report).
  16. OECD. Očakávaná dĺžka života pri narodení. Dostupné na: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.
  17. OECD. Pharmaceutical spending. Dostupné na: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm.
  18. Slovník inštitútu National Cancer Institute. Celkové prežívanie. Dostupné na: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=655245.
  19. 19.Slovník   The Free Dictionary by Farlex. payer. Dostupné na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/payer.
  20. Oliver-Baxter J. a kolektív, Primary health care funding models. PHCRIS Research Roundup, 2013(33).
  21. National Cancer Institute. Prežívanie bez progresie. Dostupné na: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=44782.
  22. PNHP. Health Care Systems - Four Basic Models. Dostupné na: http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php.
  23. Slovník Business Dictionary. Stakeholder. Dostupné na: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html.
  24. Slovník The Free Dictionary by Farlex. Poradovník. Dostupné na: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/waiting+list.

  PHSK/CORP/0218/0019