Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Médiá a komunikácia

Ako efektívne komunikovať

Ako efektívne komunikovať

Príručka pre lídrov pacientskych organizácií

Výber vášho online komunikačného média

Výber vášho online komunikačného média

Online komunikácia je dôležitým faktorom pri snahe osloviť správne zúčastnené strany vašou myšlienkou. V našej digitálnej ére publikum očakáva, že ho komunikujúci osloví všade, kde je aktívne, a to vrátane sociálnych médií. Ale ako si vybrať správne médium a prispôsobiť ho svojmu publiku?

Čo robiť a čomu sa vyhnúť v sociálnych médiách

Čo robiť a čomu sa vyhnúť v sociálnych médiách

Čo by ste mali urobiť ďalej po výbere tej správnej platformy pre vašich partnerov? Ako sa správať v sociálnych médiách? Pozrite si toto video!