Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.
Poslanie Janssen Advocacy Center

Poslanie Janssen Advocacy Center

V spoločnosti Janssen sme presvedčení, že za tvorbu udržateľného prostredia zdravotnej starostlivosti spoločne zodpovedajú všetci zainteresovaní partneri.
Pacienti, zdravotnícki pracovníci, tvorcovia politiky, platcovia a celé odvetvie by mali v rámci úzkej spolupráce zabezpečiť, aby naše systémy zdravotnej starostlivosti poskytovali pre pacientov to najlepšie.
Oceňujeme a vítame skutočnosť, že občania zohrávajú aktívnu úlohu a dbajú na to, aby bolo počuť hlas pacientov a ich názory boli pochopené a zohľadnené.
Chceme byť  zodpovedným partnerom a podporovať organizácie pacientov a ich zástupcov. Zároveň im chceme pomôcť byť lepšie informovaní, aby sa stali relevantným partnerom.
Sme presvedčení,  že znalosti môžu pomôcť našej spoločnosti a to bolo impulzom pre vytvorenie Janssen4Patients/Advocacy Center. Advokačné centrum je určené pre zástupcov pacientov, pri plnom rešpektovaní ich názorov a skúseností. Veríme, že pomôže súčasným a budúcim zástupcom pacientov ako odborníkom zastupujúcim potreby všetkých  pacientov.
Obetavosť organizácií pacientov a ich zástupcov je pre nás veľkou inšpiráciou. Pacientov budeme aj naďalej podporovať prostredníctvom ich zastupiteľských skupín.

PHSK/CORP/1017/0002