Budovanie kapacít pacientskych organizácií je prioritou spoločnosti Janssen Slovensko

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Spoločnosť Janssen Slovensko dňa 30. mája 2018 pripravila jednodňový workshop pod názvom „Cesta lieku k slovenskému pacientovi.” Tento workshop bol efektívne spojený s oficiálnym spustením platformy Janssen4Patients Advocacy Center.

Hlavným cieľom workshopu bolo dať dohromady ľudí z jednotlivých pacientskych organizácií v terapeutických oblastiach spoločnosti Janssen a poskytnúť im informácie o prístupe liekov na slovenský trh.  Keďže tieto informácie boli pre mnohé pacientske organizácie nové, tak prvý workshop poskytol všeobecný prehľad tohto procesu na Slovensku spolu s príkladmi osvedčených metód z iných európskych krajín. Na workshope sa zúčastnilo trinásť zástupcov z jedenástich pacientskych organizácií.

V rámci prvej časti, ktorá sa venovala ceste lieku k pacientovi, vystúpili Dr. Katarína Fedorová, právnička a predstaviteľka Združenia pacientov s hematologickými malignitami, a Dr. Márk Péter Molnár, konzultant spoločnosti Ideas & Solutions z Budapešti.  Prehľad cesty sa začal registráciou lieku v Európskej liekovej agentúre, pokračoval registráciou v národnom ústave pre kontrolu liečiv a skončil samotným procesom úhrady. Dr. Márk Molnár poskytol cenné informácie o prístupovom procese z iných európskych krajín a v niektorých prípadoch uviedol aj príklady účasti a vplyvu organizácií pre obhajovanie záujmov pacientov.

Popoludní workshop pokračoval praktickejšou časťou. Zástupcovia pacientov boli požiadaní o prácu v skupinách. Ich úlohou bolo z hľadiska pacientskej organizácie pripraviť plán pre pomoc pacientovi, ktorý čaká na individuálnu úhradu liečby, pričom sa predpokladá, že lekár podal žiadosť o individuálnu úhradu.

Účastníci ocenili priateľskú a otvorenú atmosféru počas workshopu. Veľmi vysoko hodnotili profesionalitu vystupujúcich a moderátorov a zároveň ocenili skutočnosť, že dokázali takú komplikovanú tému odprezentovať aj laickému publiku.

Bratislava, 6. júna 2018

Zobraziť viac