Seminár Advokačného centra excelentnosti (Chorvátsko)

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Seminár Advokačného centra excelentnosti venovaný obhajcom záujmov pacientov sa uskutočnil 26. apríla 2018 v Záhrebe. Zúčastnilo sa na ňom pätnásť zástupcov pacientov z kľúčových pacientskych organizácií.

Podujatie zahájila Vlatka Radić, líderka pre zapájanie pacientov a ich podporu zo spoločnosti Janssen – pre strednú a východnú Európu. Počas svojej úvodnej prezentácie poukázala na záväzok spoločnosti Janssen týkajúci sa vytvárania a pestovania úzkych partnerstiev s pacientmi. Výskum a vývoj nových liekov a riešení pre zatiaľ neuspokojené zdravotnícke potreby predstavuje veľmi náročný, nákladný a komplexný proces. Pacienti a ich názory sú zohľadňované v celom procese vývoja inovatívnych produktov, vďaka čomu môžu rýchlejšie vznikať inovatívne a lepšie riešenia. Aj my v spoločnosti Janssen vnímame dôležitú úlohu obhajcov záujmov pacientov a považujeme ich za jednu z kľúčových partnerov v rámci systémov starostlivosti o zdravie. Preto sme ich chceli podporiť formou seminára venovaného rozvoju ich znalostí a kompetencií.

Účastníci to veľmi ocenili. Jasna Karačić z Chorvátskej organizácie pre pacientov uviedla, že pacienti majú právo na spoľahlivé informácie a aktívnu účasť na svojej liečbe. Ivica Belina z Koalície chorvátskych pacientskych organizácií zdôraznila zodpovednosť organizácií za ich vzdelávanie sa, aby sa stali “pacientskymi expertmi - kľúčovými lídrami s vplyvom na verejnú mienku”.

Hosťujúci rečník David Danko, expert na ekonómiu zdravotníctva z maďarskej spoločnosti Ideas and Solutions, zaujímavo odprezentoval princípy obhajoby a presadzovania práv pacientov. Podelil sa o svoje znalosti o mechanizmoch fungujúcich v pozadí systémov zdravotnej starostlivosti na celom svete, finančných metódach v iných krajinách a globálne používaných meraniach výkonnosti.

Hosťujúci rečník Luka Vončina, expert na zdravotnú ekonómiu s rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami o chorvátskom systéme zdravotnej starostlivosti, poskytol zaujímavú a provokatívnu prednášku, ktorá bola venovaná výzvam chorvátskeho systému zdravotnej starostlivosti, pričom účastníkov zapojil do čulej diskusie.

Ivan Burić, poradca pre oblasť prístupu na trh, mal možnosť odprezentovať Janssen4Patients.com, t.j. internetovú stránku venovanú poskytovaniu relevantných a potrebných poznatkov pacientom a rozširovaniu kompetencií pacientov na individuálnych a systémových úrovniach. Táto internetová stránka predstavuje zdroj informácií o ochoreniach a ich liečbe pre pacientov, ich rodiny a opatrovateľov. Je takisto veľmi užitočná pre pacientske organizácie, pretože poskytuje široké spektrum informácií o dostupných technikách obhajoby a vplyvu na formovanie systémov zdravotnej starostlivosti.

Pacienti hodnotili tento medzinárodný seminár veľmi vysoko, pretože ich očakávania splnil na 100%. Zároveň vyjadrili potrebu organizovať podobné aktivity aj v budúcnosti.

Zobraziť viac