Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Systémy zdravotnej starostlivosti

Odlišné zdravotné systémy; odlišné zdravotné výsledky − zameranie na región strednej a východnej Európy

Odlišné zdravotné systémy; odlišné zdravotné výsledky − zameranie na región strednej a východnej Európy

V rámci hľadania spojitostí medzi investíciami do zdravotnej starostlivosti a výsledkami zdravotnej starostlivosti boli predstavené závery medzinárodných prieskumov, ako napríklad Index zdravia spotrebiteľov v Európe (Euro Health Consumer Index) a databáz, ako je databáza Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravie pre všetkých (WHO Health for All).

Metódy financovania v zdravotníctve

Metódy financovania v zdravotníctve

Existuje mnoho prístupov, ktoré sa môžu použiť pri financovaní zdravotnej starostlivosti. Čítajte viac.

Systémy zdravotnej starostlivosti prívetivé pre pacientov

Systémy zdravotnej starostlivosti prívetivé pre pacientov

Zistite viac o výkonnosti európskych systémov zdravotnej starostlivosti podľa indexu Euro Health Customer Index. Základné parametre, ktoré sa berú do úvahy: práva pacientov, prístupnosť, výsledok, rozsah a dosah služieb, prevencia a farmaceutická starostlivosť.

Vybrané ukazovatele stredoeurópskych systémov zdravotnej starostlivosti

Vybrané ukazovatele stredoeurópskych systémov zdravotnej starostlivosti

Pozrite si krátke video a zistite viac o úrovniach investícií do zdravotnej starostlivosti v stredoeurópskych krajinách.

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Nájdete tu záverečné vyhlásenia odborníkov na zdravotnícku ekonomiku: Dr. Dávid Dankó, výkonný riaditeľ, Ideas & Solutions, vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti Dr. Márk Péter Molnár, partner, Ideas & Solutions, vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti

Slovník

Slovník

Slovník