Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Pravidlá používania súborov cookies

Posledná revízia: 24.10.2017
 
Tieto pravidlá používania súborov cookies sú navrhnuté na ozrejmenie postupov zhromažďovania informácií prostredníctvom súborov cookies a iných technológií sledovania (napr. gif, webové majáky atď.).
K funkciám, na ktoré tieto technológie využívame, môžu patriť:
  • pomoc pri navigácii,
  • pomoc pri registrácii na udalosti, prihlásení a pri možnosti poskytovať spätnú väzbu,
  • analýza využívania našich produktov, služieb a aplikácií,
  • pomoc pri našom propagačnom a marketingovom úsilí (vrátane behaviorálnej reklamy),
  • ponúkanie obsahu tretích strán (ako je obsah sociálnych médií).
Nižšie sa uvádza zoznam používaných súborov cookies s opisom ich účelu, vypršania platnosti a informáciou o odmietnutí súborov cookies „Ako blokovať“.
Ak je to povolené platnými právnymi predpismi, súbory cookies umiestňujeme až po získaní vášho súhlasu.
Odkazy na iné webové lokality
Táto lokalita môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové lokality. Upozorňujeme, že nekontrolujeme súbory cookies/technológie sledovania iných webových lokalít a tieto Pravidlá používania súborov cookies sa na tieto webové lokality nevzťahujú.
Ako nás môžete kontaktovať
V prípade otázok, pripomienok alebo obáv týkajúcich sa pravidiel používania súborov cookies alebo informačných postupov tejto webovej lokality použite kontaktné údaje uvedené v pravidlách používania súborov cookies.
Zmeny pravidiel používania súborov cookies
Ak nastanú zmeny v týchto pravidlách používania súborov cookies, revidovanú verziu zverejníme na tejto lokalite. Posledná aktualizácia pravidiel používania súborov cookies 11. máj 2018.
Príloha A: Typy súborov cookies používané na tejto webovej lokalite
Názov súboru cookie Zdroj Účel Obdobie uchovávania Spôsob blokovania
Panel o súboroch cookie

© Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 2017

Zodpovedá sa zobrazenie panela s informáciou, že táto webová stránka používa súbory cookie.Súbory cookie vytvorené na tento účel sa automaticky odstránia z používateľovho zariadenia po uplynutí jedného roka od zatvorenia informácie o súboroch cookie.

Používateľ by mal v súvislosti s povolením alebo zablokovaním týchto súborov cookie zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Keďže tieto nastavenia sa menia v rozličných prehliadačoch rozličným spôsobom, pozrite si podrobné informácie v pomocníkovi k vášmu prehliadaču.

Predvolená stránka© Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 2017Zodpovedá za uchovávanie informácií o konkrétnej stránke v rámci webovej stránky, ktorú používateľ navštevuje najčastejšie a za presmerovanie používateľa na túto stránku.Súbory cookie vytvorené na tento účel sa automaticky odstránia z používateľovho zariadenia po uplynutí 30 dní od poslednej návštevy.

Používateľ by mal v súvislosti s povolením alebo zablokovaním týchto súborov cookie zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Keďže tieto nastavenia sa menia v rozličných prehliadačoch rozličným spôsobom, pozrite si podrobné informácie v pomocníkovi k vášmu prehliadaču.

PHPSESSID© Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 2017

Zodpovedá za pokračovanie relácie používateľa na webovej stránke.

Súbory cookie vytvorené na tento účel sa automaticky odstránia z používateľovho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Používateľ by mal v súvislosti s povolením alebo zablokovaním týchto súborov cookie zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Keďže tieto nastavenia sa menia v rozličných prehliadačoch rozličným spôsobom, pozrite si podrobné informácie v pomocníkovi k vášmu prehliadaču.

Google Analytics

Google.com

Používané v súlade s https://developers.google.com/ analytics/ devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Používané v súlade s https://developers.google.com/ analytics/ devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Používateľ by mal v súvislosti s povolením alebo zablokovaním týchto súborov cookie zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Keďže tieto nastavenia sa menia v rozličných prehliadačoch rozličným spôsobom, pozrite si podrobné informácie v pomocníkovi k vášmu prehliadaču.

Súbory potrebné na fungovanie webovej stránky a dostupných služieb a funkcií © Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 2017Súbory, ktoré sú potrebné na fungovanie webovej stránky a služieb a funkcií, ktoré sa na nej poskytujú.Súbory cookie vytvorené na tento účel sa automaticky odstránia z používateľovho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Používateľ by mal v súvislosti s povolením alebo zablokovaním týchto súborov cookie zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Keďže tieto nastavenia sa menia v rozličných prehliadačoch rozličným spôsobom, pozrite si podrobné informácie v pomocníkovi k vášmu prehliadaču.

Súbory cookie, ktoré zlepšujú vlastnosti webovej stránky© Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. 2017

Súbory cookie, ktoré zlepšujú vlastnosti a účelnosť našej webovej stránky. Môžu napríklad pomôcť určiť, či používateľov prehliadač podporuje malé programy spúšťané prehliadačom(takzvané skripty), ktoré poskytujú ďalšie funkcie a pamätajú si zmeny, ktoré vykonal používateľ v konfigurácii webovej stránky (napr. veľkosť písma alebo jazyk).

Súbory cookie vytvorené na tento účel sa automaticky odstránia z používateľovho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Používateľ by mal v súvislosti s povolením alebo zablokovaním týchto súborov cookie zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Keďže tieto nastavenia sa menia v rozličných prehliadačoch rozličným spôsobom, pozrite si podrobné informácie v pomocníkovi k vášmu prehliadaču.