Možnosti liečby

V súčasnosti hematológovia postupujú podľa medzinárodných usmernení, ktoré odporúčajú liečbu len u ľudí s pokročilejším ochorením a u ľudí, ktorých sa ochorenie zhoršuje. Každý pacient má z hľadiska symptómov aj prognózy rôzne skúsenosti s CLL. CLL je len v zriedkavých prípadoch vyliečiteľné ochorenie. Liečebné možnosti pomáhajú zmierňovať symptómy a spomaliť progresiu ochorenia. Lekár sa s vami porozpráva o možnostiach liečby.