Čo je leukémia?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Leukémia je rakovina kostnej drene a krvi a spôsobuje zvýšenie počtu niektorých typov bielych krviniek1.

SK_CLL_disease_01_A

Podľa toho, počet ktorých bielych krviniek sa zvýši a podľa priebehu ochorenia sa rozlišujú rôzne typy leukémie. Medzi hlavné štyri typy leukémie patrí chronická lymfocytová leukémia (CLL), akútna lymfoblastová leukémia (ALL), chronická myeloidná leukémia (CML) a akútna myeloidná leukémia (AML). Každý typ leukémie má svoje špecifické charakteristiky aj liečbu.

Leukémia sa označuje ako „lymfocytová“ (alebo „lymfoblastová“) vtedy, keď k rakovinovým zmenám dochádza v takom type buniek kostnej drene, ktoré vytvárajú lymfocyty (ide o typ bielych krviniek).

Leukémia sa označuje ako „myelogénna“ (alebo „myeloidná“) vtedy, keď sa mení taký typ buniek kostnej drene, z ktorého sa tvoria červené krvinky, niektoré druhy bielych krviniek a krvné doštičky.

Akútna leukémia je ochorenie, ktoré postupuje rýchlejšie a postihuje neformované bunky alebo bunky, ktoré sa ešte úplne nevyvinuli. Tieto nezrelé bunky nedokážu plniť svoje normálne funkcie. Akútna leukémia sa zhoršuje rýchlejšie a ide o agresívnu formu ochorenia.

Chronická leukémia je pomaly sa zhoršujúca rakovina krvi, ktorá umožňuje rast väčšieho počtu viac vyvinutých buniek. Vo všeobecnosti môžu tieto zrelšie bunky vykonávať niektoré zo svojich funkcií. Chronická leukémia sa vyvíja pomaly, takže môže uplynúť dosť veľa času, kým je potrebné začať pacientov liečiť.

Štyri hlavné typy leukémie sa ďalej delia na podtypy podľa špecifických charakteristík buniek. Poznanie podtypu pacientovho ochorenia pomáha lekárovi zhodnotiť, ako rýchlo môže ochorenie postupovať vpred. Poznanie podtypu je dôležité, pretože prístup k liečbe sa môže líšiť v závislosti od podtypu ochorenia.

Zobraziť viac