Poradenstvo

Informácie uvedené na tejto stránke  prispievajú k starostlivosti o celkové zdravie, napr. strava, cvičenie, relaxácia a každodenné praktické činnosti. Ide o dôležité veci, ktoré vám pomôžu pri zvládaní svojho ochorenia, no nemali by nahrádzať rozhovor s vaším lekárom či inými zdravotníkmi. Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa vášho ochorenia alebo liečby, vedľajších účinkov, celkového zdravotného stavu, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo zdravotníkmi, ktorí sa o vás starajú.  Vaši lekári, zdravotné sestry a iní zdravotníci sú tu, aby vám pomohli. Môžu vám tiež poskytnúť informácie o pacientskych skupinách alebo miestnych zdravotných službách či udalostiach vo vašom regióne.