VIDEO

Život s chronickou lymfocitovou leukémiou: "Pracujem ako úplne zdravý človek" | Príbeh pacienta

Chronická lymfocytová leukémia (CLL)

Život s chronickou lymfocitovou leukémiou: cítim sa každý deň silnejšia | Príbeh pacientky

Chronická lymfocytová leukémia (CLL)

Život s chronickou lymfocitovou leukémiou: môj život sa ako zázrakom zmenil | Príbeh pacienta

Chronická lymfocytová leukémia (CLL)

Príznaky a liečebné možnosti nádorových ochorení krvi - animácia

Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm

ODHAĽME RAKOVINU KRVI

Chronická lymfocytová leukémia (CLL)