VIDEO

Príznaky a liečebné možnosti nádorových ochorení krvi - animácia

Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm

ODHAĽME RAKOVINU KRVI

Chronická lymfocytová leukémia (CLL)