Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Moja cesta s IBD: Každodenný život

Moja cesta s IBD: Život po stanovení diagnózy

O chorobe
Crohnova choroba (CD) je imunitne sprostredkovaný zápalový stav pri ktorom dochádza k nerovnováhe medzi zápalovými a protizápalovými zložkami imunitného systému, čo vedie k chronickému zápalu čriev. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sa spoločne označujú pojmom chronická zápalová choroba čriev (IBD). IBD môže významne ovplyvniť kvalitu života pacienta a môže predstavovať vysokú finančnú záťaž.
Liečba
Crohnova choroba je trvalá a celoživotná choroba. Dá sa liečiť, ale nedá sa vyliečiť. To znamená, že vyžaduje pokračujúcu liečbu s cieľom dosiahnuť úplné a dlhotrvajúce zahojenie črevnej sliznice, pretože je to jediný spôsob, ako zabrániť trvalému poškodeniu zažívacieho traktu.
Podpora
Čím lepšie rozumiete svojej chorobe, tým lepšie dokážete ovládať jej priebeh a manažment. Čím ste viac informovaní, tým máte lepšiu možnosť aktívne sa zapojiť do liečby svojej choroby a pripraviť sa na návštevy u lekára a na odborné konzultácie.